Blog

Cập nhật tiến độ dự án Feliz en Vista tháng 10/2018

Construction Progress Update: October 2018
Tiến độ dự án: Tháng 10/2018

Greeting from CapitaLand!

We are now into the month of October and herewith we would like to update you on the construction progress of Feliz en Vista. We are proud to inform that it is progressing well and on planned schedule. Below are the pictures taken recently for your viewing.

Kính chào Quý khách!

Tháng 10 đã đến, Chúng tôi xin cập nhật tiến độ dự án Feliz en Vista đến Quý khách.  Chúng tôi tự hào thông báo rằng dự án vẫn đang được xây dựng theo sát tiến độ đã đề ra. Bên dưới là hình ảnh chụp dự án gần đây.

Overview of the construction
Toàn cảnh công trình dự án

 
 
 
 
 
 

Podium construction in progress​
Khối đế của Feliz en Vista